فکس

فکس

فکس نیز یکی از دیگر تجهیزات کارآمد در حوزه ی ماشین های اداری است. شما ممکن است فکس را به نام دورنگار، نمابر و فاکس نیز شنیده باشید. فکس دستگاهی است که نقاط تیره و روشن را به سیگنال الکتریکی تبدیل کرده و با استفاده از این سیگنال و از طریق شبکه تلفن سند خود را که هم میتواند به صورت متن باشد هم تصویر برای افراد دیگر ارسال کنید. فکس یک گوشی تلف...

فکس

فکس نیز یکی از دیگر تجهیزات کارآمد در حوزه ی ماشین های اداری است. شما ممکن است فکس را به نام دورنگار، نمابر و فاکس نیز شنیده باشید. فکس دستگاهی است که نقاط تیره و روشن را به سیگنال الکتریکی تبدیل کرده و با استفاده از این سیگنال و از طریق شبکه تلفن سند خود را که هم میتواند به صورت متن باشد هم تصویر برای افراد دیگر ارسال کنید. فکس یک گوشی تلفن هم دارد که به وسیله آن میتوان با شخصی که با دستگاه دیگری کار میکند ارتباط برقرار کرد.

ارسال اسناد یا مدارک به صورت زیر است:

ارسال مدارک با فکس به این صورت است که اول باید اطمینان پیدا کنید که دستگاه به برق و خط تلفن وصل است بعد دستگاه را روشن کنید و سپس مدارک خود را که به صورت کاغذ است درون دستگاه قرار دهید و در ادامه شماره طرف گیرنده را گرفته ، پس از اینکه گیرنده پاسخ داد با شنیدن صدای بوق استارت دکمه استارت را بزنید تا دستگاه فرستنده شروع به اسکن مدارک کند. به این صورت که در هر لحظه قسمت کوچکی از مدرک را داخل دستگاه می کشد.

فکس اسناد و مدارک شما را که به صورت عکس یا متن است به کدهای مناسب برای ارسال به خط تلفن تبدیل کرده و پس از تبدیل نوشته به سیگنال های قابل ارسال ذر خطوط تلفن شروع به اسکن مدارک می کند و هنگامی که اسکن دارک تمام شود دستگاه خط تلفن را قطع می کند تا تمس پایان یابد.

دریافت اسناد یا مدارک به صورت زیر است:

دریافت مدارک به وسیله فکس به این صورت است که اول باید مطمن شوید دستگاه فکس به برق و خط تلفن وصل است بعد از آن فکس را روشن کرده سپس منتظر شوید تا فرستنده با شما از طریق گوشی تلفن فکس با شما ارتباط برقرار کند سپس بعد از زنگ خوردن گوشی را برداشته و دکمه استارت را بزنید. دستگاه فکس گیرنده سیگنال هارا به صورت خط در هر لحظه از دستگاه فرستنده دریافت میکند. کاغذ حساس به گرما است به همین دلیل از روی عناصر گرم کننده عبور میکند و به دستگاه گیرنده ارسال می شود.

فکس ها به سه دسته تقسیم می شوند:

1-      حرارتی

2-      کاربنی

3-      لیزری

نوع یا مدل فکس با توجه به نیاز شرکت و مصرف کننده مشخص می شود. به طور مثال در خانه ها و شرکت های کوچک که تعداد مدارک ارسالی و دریافتی کم است بهتر است از فکس حرارتی که سرعت و هزینه کمتری دارد استفاده شود.

یا در شرکت های متوسط که تعداد مدارک ارسالی و دریافتی به طور متوسط است از فکس کاربنی که سرعت و هزینه متوسطی دارد استفاده شود.

و در شرکت های بزرگی که تعداد مدارک ارسالی و دریافتی آنها بیشتر است بهتر است از فکس لیزری که سرعت بیشتری دارد استفاده شود که به نسبت هزینه بالاتری هم دارد.

شرکت هایی که دستگاه سانترال دارند از چه فکسی باید استفاده کنند؟

این شرکت ها باید با توجه به نیازشان فکس را تهیه کرده و مچنین یک داخلی در سانترال تعریف کنند تا هر کسی بتواند در صورت نیاز به فکس با گرفتن داخلی خط تلفن را به فکس انتقال دهد.

موارد مهمی که برای انتخاب فکس باید در نظر داشته باشید:

1-      با توجه به نوع نیاز و حجم کاری فکس را انتخاب کنید

2-      فکس دارای گوشی تلفن باشد یا خیر

3-      در صورت داشتن گوشی تلفن در مواقع عدم پاسخگویی به صورت اتوماتیک پیغام گیر باشد یا خیر

4-      انتخاب فکسی که بتواند از 2طرف کاغذ را اسکن کند و برای گیرنده ارسال کند یا از یک طرف بتواند این کار را انجام دهد.

5-      داشتن حافظه برای دریافت فکس هنگام عدم وجود کاغذ در دستگاه

بیشتر

فکس 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )